logo

NIFTY Z

NIFTY jest nieinwazyjnym testem prenatalnym opartym na DNA (NIPT).
Dostarczanie możliwości przeprowadzania badań przesiewowych pod kątem najczęstszych trisomii obecnych przy urodzeniu (21, 18, 13), a także możliwości testowania aneuploidii chromosomów płciowych, trisomii (9, 16, 22), zespołów delecji/duplikacji chromosomów i określania płci, zapewnia NIFTY znaczenie dokładniejsze oznaczenie istniejącego ryzyka niż tradycyjne procedury przesiewowe.

Test NIFTY można wykonać już od 10 tygodnia ciąży, a wyniki są dostępne w ciągu 6-10 dni.

NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE TRISOMIE          1900       2000     2400
                                                                       zł           zł          zł

  1. Trisomia 21/ Zespół Downa                            V           V             V
  2. Trisomia 18/ Zespół Edwardsa                       V           V             V
  3. Trisomia 13/ Zespół Patau                              V           V             V

DODATKOWE TRISOMIE                                                            

  1. Trisomia 9                                                                                     V
  2. Trisomia 16                                                                                   V
  3. Trisomia 22                                                                                   V

ANEUPLOIDIE CHROMOSOMÓW PŁCIOWYCH

  1. Zespół Turnera (Monosomia X)                                         V        V
  2. Zespół Klinefeltera (XXY)                                                  V        V
  3. Zespół potrójnego X (Trisomia XXX)                                 V        V
  4. Zespół Jacobsa (XYY)                                                         V        V

SYNDROMY DELECJI I DUPLIKACJI*                                                  V

POJEDYNCZE ODKRYCIA                                                                     V

Oprócz wymienionych aberracji chromosomowych podczas analizy można wykryć inne zmiany chromosomalne. Będą one wymienione jako incydentalne wyniki badań.

IDENTYFIKACJA PŁCI**

Chłopiec/Dziewczynka                                                        V        V          V